VLIV A ÚČINKY

                           Chceš-li po ránu být jako křepelka, pořiď si harmonizér typu Popelka.

Geopatogenní zóny

Zdrojem neviditelného záření, které působí škodlivě nejen na živé organizmy (Člověka, zvířata, rostliny), ale i na půdu, vodu a potraviny jsou geopatogenní zóny (GPZ). Podle výzkumů se vyskytují až pod 70% staveb a to tam, kde je geomagnetické pole země přirozeně porušeno (v místech geologických zlomů, podzemních vodních žil, rudných ložisek a podobně). GPZ (z řečtiny geo - země, pathos utrpení, nemoc) jsou v elaborátu Lékařské fakulty Karlovy univerzity definovány jako "lokalita, která sama o sobě působí negativně na organizmus svým vlivem, jenž se projevuje teprve v průběhu času". Přitom dnes jsou siločáry GPZ modulovány umělými zdroji, jako jsou rozhlasové a televizní vysílače, mobilní telefonní sítě, rozvodné soustavy elektrické energie aj. vzniká tzv. rezonanční zóna, která je škodlivá. I když ji nebudeme vnímat, může vyvolávat nepříjemné pocity, případně přivodit i závažná onemocnění. Přestože se u nás zákeřným "geopatogenním stresem" oficiální medicína zatím nezabývá, existují lékaři, kteří jej připouští (např. olomoucký onkolog MUDr. Juryšek). Dokonce existují studie o souvislosti mezi četností výskytu zhoubných onemocnění a lokalitou bydlení.   

Vliv záření podzemních vodních žil na živý organizmus

Ve státním institutu fyziky v roce 1932 fyzik-radiosteziolog Dr. Henrych měřením potvrdil, že záření podzemních vodních žil patří k ultra dlouhým vlnám o velmi slabé intenzitě a frekvenci 1,8 Hz. Pozdějšími pokusy na zvířatech se prokázalo, že toto záření vyvolává rakovinu. Po mnohaletém bádání bylo v roce 1978 konstatováno, že zóna, kde se v podzemí nachází vodní žíla, vyzařuje na povrch země paprsky o frekv. 1-10 Hz.

Ukázalo se, že frekvence:

 • 0,89-2,4 Hz vyvolává poruchy v krevním oběhu a vývoji jedince
 • 1,5-5 Hz vyvolává poruchy nervového systému
 • 5-10 Hz vyvolává poruchy v činnosti různých orgánů  

Rakovinná frekvence 1,8 Hz napadá nejčastěji nervový systém a krevní oběh!

Účinky GPZ a vliv kombinace záření na lidský organizmus:

 • bolest hlavy, migréna, nespavost

 • nemoci srdce a cév, vysoký krevní tlak, dýchací potíže

 • snížená obranyschopnost

 • sklon k depresím

 • poruchy intelektuálních schopností (paměť a soustředění)

 • onemocnění kloubů a páteře, revmatické potíže

 • alergie

 • nemoci trávící soustavy, zažívací problémy (játra, slinivka, žaludek, tlusté střevo)

 • onemocnění ledvin

 • nádorová onemocnění - je-li Curryho zářen kříženo s vodním, v 72% vzniká rakovina

Pro zdravé prostředí, spánek a relaxaci  

Kvalita energetického prostředí má v dlouhodobém časovém horizontu výrazný vliv na kvalitu života. Jeho vyzařovaná energie je přímo úměrná frekvenci (ing. Rumler). Změníme-li tedy frekvenci, změníme zároveň i kvalitu energie.
A přesně to umí nejlépe ALCYONE infra SPECIAL, který je 3x silnější než ALCYONE infra.
Jako napájený laděný zatlumený regulovatelný rezonanční obvod trvale a velmi účinně potlačuje patogenitu energetických polí (geopatogenní a psychosomatické zóny, kosmické záření, tzv. elektrosmog a jiné negativní frekvence) na principu přeměny škodlivého záření na takové, které nám více vyhovuje. Stabilizuje energetický potenciál vnitřního prostoru ve tvaru koule o průměru 35 - 50 m a ovlivňuje vše, co je v jeho dosahu (potraviny, voda, půda, rostliny, zvířata ...).
ALCYONE infra slouží k základní korekci prostředí, harmonizuje tělesný energetický systém, jeho centra a meridiány, má příznivý vliv na relaxaci, regeneraci a revitalizaci organismu.
Působí proti únavě a stresu, navozuje vnitřní klid a vyrovnanost.

Využití:

 • případě podezření na přítomnost GPZ, obzvláště křížených

 • při zdravotní potížích, jejichž příčina není zřejmá (nespavost, bolesti hlavy, únava, nedostatek vitality)

 • na cestách a v místech dočasného pobytu, pokud se chceme chránit před nepříznivými účinky škodlivého záření (přístroj je přenosný bez nároku na údržbu a instalaci

Průběh odrušení:

 • téměř okamžitě malá narušenost s krátkodobým pobytem

 • relativně rychle jedna GPZ bez křížení, která nepůsobí déle než 2 roky

 • pomalu až velmi pomalu - při křížení zón a dlouhodobém pobytu v nich

Projevy účinků po odrušení:

 • pocit uvolnění a klidný spánek

 • lepší vzhled, paměť myšlení

 • celkové zlepšení fyzického i psychického zdraví

 • větší chuť do života

Stupnice patogenity

 1. Slabá na hranici poznatelnosti. Její účinky organismus lehce eliminuje.
 2. Dobře rozeznatelná. Zdravý organismus dokáže účinky dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však už zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje.
 3. Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita. Její účinky dokáže zdravý organismus po určitou dobu eliminovat, nemocný však vykazuje stále se nezlepšující potíže.
 4. Silná nervozita, nespavost, dysfunkce orgánů, zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a choroby, které se však pobytem mimo zónu rychle zlepšuji. Zdravý organismus dokáže krátký čas vzdorovat, nemocný už ne.
 5. Vznik nezhoubných malformací, neklid doprovázející člověka i mimo zónu, dysfunkce orgánů, které se však pobytem mimo zónu nezlepší a je nutné je léčit. Totéž platí i pro bolesti. Nervový stav je podobný stresu.
 6. Vznik silných degeneračních změn a prekanceróz. Deprese, bolesti neznámého původu nereagující na léčbu, vystupňované potíže předchozího stupně.
 7. V průběhu let vznik mutací a karcinogenních změn, může, ale nemusí být nervová reakce (oblast prahu nervové reaktivity). Člověk pozoruje spolu s jeho bližními ztrátu svých fyzických a duševních sil. Rychle stárne.
 8. Vznik zhoubného bujení za několik let, ale chybí už zcela nervová reakce a proto se člověk v této zóně cítí o něco lépe než v přecházejícím období (je zákeřná). Poruchy orgánů nejsou tak markantní (i když jsou těžké), bolesti většinou nervový systém není schopný přenést, a tak jsou jen minimální. Normální spánek v podstatě chybí, spíš jde o částečnou apatii, mírné přiotrávení zle vyloučenými metabolickými produkty, žlutobílá, vybledlá kůže upozorňuje, ale postižený se necítí být těžce nemocný.
 9. Zhoubné bujení se projeví za několik měsíců, pokud nedojde ovšem dříve k úmrtí na selhání orgánové funkce, poruchy prudce narůstají. Projevuje se hormonální vyčerpanost, apatie - člověk ani organismus nevzdoruje, regenerace v podstatě chybí. Vznikají atrofie a otrava metabolickými zplodinami.
 10. Téměř okamžité poruchy orgánů a jejich funkcí, které jsou příčinou úmrtí (tedy už ne rakovina). Zastavení růstu. Rychle vzniká tupá bolest hlavy, apatie už nemá čas vzniknout, protože vzniká pudová úzkost, strach z tohoto místa (1 halucinace) a člověk tu dlouho nevydrží.
 11. Ztráta rovnováhy (nebezpečí úrazu), za několik hodin ztráta vědomí, těžký šokový stav bývá příčinou úmrtí během několika dní, stav organismu se jen výjimečně upraví intenzívní léčbou.
 12. Smrtelně nebezpečná zóna. Smrt nastává obvykle za několik hodin, podle původu patogenního záření, většinou následkem šoku.

Uvedené charakteristiky postačují pro základní orientaci a poskytují vhodné předpoklady pro jednotné zjišťování a označování patogenních zón.