Návod k použití

Po připojení napájecího zdroje do elektrické sítě odpovídajících parametrů nastavte potenciometr přístroje tak, aby byl svit diod minimální. V průběhu 3 4 dnů postupně zvyšujte jejich intenzitu na maximum, případně na Vám příjemnou hladinu. Přístroj zůstává trvale zapnutý, jeho spotřeba je i při plném výkonu minimální.

ALCYONE infra umístěte v přízemí domu, uprostřed zastavěného prostoru. Střed není podmínkou, svou intenzitou je ve všech typech místností a budov dostatečně účinný.Garance

Výrobce ručí za kvalitu a účinnost přístroje. Výrobek je bezpečný a splňuje všechny zákonné normy pro prodej. Na přístroj je záruka 3roky od data prodeje s prodlouženou zárukou na sedm let a to přímo od výrobce.